Manteniment Industrial


MANTENIMENT INDUSTRIALManteniment industrial

Som instal·ladors especialitzats en sistemes de climatització i refrigeració, així com en manteniment industrial.

Oferim serveis en reparació i manteniment d’instal·lacions d’aire condicionat, calefacció, ventilació, refrigeració, bombes de calor, refredaments industrials, gas, gasoil i fuel.


El manteniment preventiu és una peça clau en la productivitat

 

Es basa en revisions que s’han de dur a terme de forma periòdica, en qualsevol màquina o motor, amb l’objectiu de detectar possibles defectes futurs, perquè siguin corregits anticipadament.

 

Els principals avantatges del manteniment preventiu són que els equips operen en millors condicions de seguretat, ja que es coneix el seu estat i les seves condicions de funcionament.