Política de privacitat

Política de privacitat

 

 1. INFORMACIÓ PER A L’USUARIQui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

ENTEC GREEN, S.L és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les seves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’USUARI. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Enviament de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Gestionar les recepcions de currículums i la tramitació de les sol·licituds a un lloc de treball. Les dades personals dels candidats seran tractades confidencialment i exclusivament per a la tramitació de la candidatura.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar pressupostos, encàrrecs, peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online sobre novetats, ofertes i promocions del RESPONSABLE.
 • Gestió del blog amb noticies relacionades sobre l’activitat del RESPONSABLE.
 • Gestió de Canal de Denúncies. El RESPONSABLE disposa d´un canal de denúncies que assegura el dret de les persones a informar d´incidents, mala conducta i altres comportaments substancialment incorrectes. Tal com preveu la normativa vigent, aquestes denúncies poden ser anònimes. En cas que la persona denunciant s’identifiqui, tractarem les seves dades amb l’única finalitat de tramitar la denúncia i elaborar l’informe corresponent. En cap cas no es farà ús d’aquestes dades per a fins diferents de la gestió de la denúncia i es conservaran el temps necessari per dur a terme la finalitat o fins que hi hagi l’obligació legal de conservar-les.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: la gestió de la seva candidatura a un lloc de treball, gestió del blog, enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques i tramitar pressupostos, encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.
 • Per obligació legal: gestió del canal de denúncies.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total. Les dades dels candidats a un lloc de treball es conservaran durant un any


A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat o hi hagi obligació legal.

Quins són els seus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ENTEC GREEN SL. CARRETERA COMARCAL 153 VIC OLOT (POLIGON INDUSTRIAL MALLOLES), 9, – 08500 VIC (Barcelona). E-mail: einfo@entecgreen.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: info@badia-adv.com

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

L’USUARI, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. El RESPONSABLE indicarà quines dades són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de ENTEC GREEN SL. CARRETERA COMARCAL 153 VIC OLOT (POLIGON INDUSTRIAL MALLOLES), 9, – 08500 VIC (Barcelona). E-mail: info@entecgreen.com

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: info@badia-adv.com